تجلیل و تقدیر از "همکاران نمونه" شرکت السا چوب

به مناسبت روز کارگر و ایام اعیاد شعبانیه، از سوی مدیرعامل شرکت السا چوب، از تعداد 13 نفر پرسنل این شرکت بعنوان همکار نمونه معرفی و از زحمات و تلاش های ایشان به جهت عملکرد مطلوبشان تجلیل و قدردانی بعمل آمده است.